MENU...
Facebook
hexade.com

WSPÓŁPRACA DŁUGOTERMINOWA

 |

W ABONAMENCIE:

Wizyta wstępna 1 godzina, w niej:

Ustalenie celów  (cel wizyty)

Przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych / analiza składu ciała na analizatorze składu ciała BAI metodą impedancji bioelektrycznej.

Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu zdrowotnego, umożliwiającego kontrolę aktualnego stanu zdrowia i nawyków żywieniowych.

Ustalenie zaleceń żywieniowych. Ustalenie wstępnych zmian w dotychczasowym jadłospisie. Eliminacja produktów anty odżywczych. Sugestie odnośnie zmian w dotychczasowym stylu życia. Stworzenie planu aktywności fizycznej (planu treningowego) adekwatnego do indywidualnych możliwości. 

Przygotowanie indywidualnego jadłospisu 7 dniowego z przykładowymi potrawami (w terminie 7 dni) i lub planu żywieniowego określającego gramaturę poszczególnych składników spożywczych . Sugerowane produkty spożywcze.

3 wizyty kontrolne w pierwszym miesiącu, w następnych miesiącach 4 wizyty kontrolne w nich:

Pomiary antropometryczne / pomiary składu ciała wraz z ich analizą

Analiza postępów na podstawie wywiadu kontrolnego.

Modyfikacja planu żywieniowego, modyfikacja jadłospisu, w razie konieczności wykonanie nowego jadłospisu 

Ciągły kontakt poprzez SMS / WhatsApp umożliwiający uniknięcie błędów żywieniowych, wsparcie, motywacyjne. Możliwość konsultacji online po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji.

 

Nasi klienci...