MENU...
Facebook
hexade.com

Choroby cywilizacyjne

 |

Bardzo duży postęp nauki i techniki związany jest bezpośrednio z rozwojem naszej cywilizacji. W wyniku tego postępu warunki życia ludzi znacznie się poprawiły. Jednak rozwój cywilizacyjny oprócz zauważalnych pozytywnych aspektów, przyniósł ze sobą wiele zagrożeń dotychczas nieznanych. 

Zagrożenia te stanowią choroby cywilizacyjne. Występowanie tych chorób najczęściej zauważalne jest w krajach rozwiniętych. W krajach rozwijających się występowanie chorób cywilizacyjnych z roku na rok wzrasta. Wzrost ten można powiązać z ciągłym rozwojem tych krajów. Również wysoki odsetek osób chorujących na te choroby notują kraje, w których profilaktyka zdrowotna  jest na niskim poziomie.
Choroby cywilizacyjne stanowią przyczynę ponad 80% wszystkich zgonów notowanych na świecie. Przyczyną występowania chorób cywilizacyjnych są głównie: nieprawidłowe odżywianie, niska aktywność fizyczna, stosowanie używek, praca w siedzącym trybie, jak również szybkie tempo życia rodzące duże pokłady stresu. Hałas, oddziaływanie światła z monitorów i ekranów, jak również zanieczyszczenia środowiska, również przyczyniają się do zwiększenia występowania tych chorób [1]. W Polsce same choroby układu krążenia stanowią przyczynę przedwczesnego zgonu w 45,1% . Oprócz zagrożenia życia , choroby cywilizacyjne, jako choroby przewlekłe znacząco obniżają komfort życia. W wyniku tego, utrudniają one znacząco codzienną egzystencji [2].

Choroby układu krążenia w Polsce są głównym obciążeniem służby zdrowia. Nakłady finansowe ponoszone na ten cel przekraczają 16 mld PLN. Drugą chorobą stanowiącą potężne obciążenie społeczne jest cukrzyca. Cukrzyca generuje koszt społeczny w wysokości 9 mld PLN. Dla porównania, koszty związane z przewlekłą chorobą nerek nieznacznie przekraczają 200 mln PLN, a przewlekła choroba wątroby to koszt nieco wyższy niż 250 mln PLN. Pamiętajmy, że wszystkie te koszty ponosimy My, obywatele, którzy płacą podatki [2].

Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć: otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia, jak również depresje. Przy czym w większości przypadków, otyłość poprzedza wystąpienie chorób układu krążenia, cukrzycę typ II. Otyłość również jest związana z wystąpieniem depresji, w wyniku wykluczenia społecznego, braku samoakceptacji, utrudnionemu dążeniu do celu, czy też spełnianiu własnych marzeń, ludzie zapadają na depresje.

Pamiętajmy również o tym, że z powodu zaistniałej  obecnie pandemii, która doprowadziła do utrudnionego dostępu do służby zdrowia, ludzie z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi mają duże problemy z uzyskaniem pomocy medycznej. W wyniku zaistniałej sytuacji może dojść do gwałtownego wzrostu zgonów spowodowanych tymi chorobami. Takie dane mogą ukazać się w najbliższych analizach tego problemu.

Bibliografia

  1. W. Kitajewska, W. Szeląg, Z. Kopański, Z. Maslyak, I. Sklyarov, Choroby cywilizacyjne i ich prewencja, w Jurnal of Clinical Healthcare 1 (2014) str 3
  2. T. Jaworski, B. Sasin, Medycyna pracy i medycyna laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Warszawa listopad 2018r.

Nasi klienci...